Tagged: Gelanggang Mahasiswa UGM

Zaman Bergerak 5

Zaman Bergerak

Tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali Yang Maha Kekal. Perubahan bagaikan roda yang berputar, terkadang di atas terkadang di bawah. Jika kita berhenti maka bersiap-siaplah untuk tergilas zaman.