Tagged: Falsafah Jawa

Angka Dalam Falsafah Jawa 0

Angka Dalam Falsafah Jawa

ANGKA DALAM FALSAFAH JAWA — Dalam falasafah jawa ada banyak hal yang diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang simbolik. Salah satunya adalah dalam hal penamaan angka-angka. Dalam menggunakan angka-angka ini mungkin ini ada beberapa urutan yang...